Informacje podstawowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie

 

Adres
Marcinkowo 67

11-030 Purda

tel. +48 534 517 685

 

Kierownik
Joanna Obidzińska

tel. +48  534 503 567

 

Z-ca kierownika filia w Prejłowie

tel. +48 534 518 892

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie

tel. +48 534 517 685

 

Filia w Prejłowie

tel. +48 534 517 215

 

NIP
739 391 11 03

 

REGON
369 566 738